3461
1910
4097
5146
Zapisy na XXIX rok szkolny otwarte!   9 grudnia - Karty Czarodziejów >>KLIKNIJ TUTAJ<< 10 grudnia o godz. 19:00 - Wypad do Hogsmeade w krysztalowa_komnata do 10 grudnia do godz. 23:59 - trwa konkurs z Transmutacji >>KLIKNIJ TUTAJ<< 12 grudnia o godz. 20:20 - zebranie domu Roweny Ravenclaw w amr_ravenclaw do 15 grudnia do godz. 23:59 - trwa kokurs z WoHP >>KLIKNIJ TUTAJ<<
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §9 "Newsville"
Dodał inkwizytor

Redaktor Naczelny szkolnej gazetki "Newsville" zostanie nagrodzony + 3 pkt do Rankingu Nauczycieli za systematyczne funkcjonowanie gazetki. Każdy Redaktor gazetki szkolnej "Newsville" za swój wkład będzie nagrodzony + 1 pkt do Rankingu Nauczycieli za każdy dodany artykuł.


Dekret §8 "Zabawy szkolne"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor za zorganizowanie zabawy "Happy Rames" w Krysztalowej Komnacie 
otrzyma + 2 pkt do Rankingu Nauczycieli.


Dekret §7 "Olimpiady"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor, który zorganizuje Olimpiadę tematyczną z własnego przedmiotu otrzyma do Rankingu Nauczycieli:

 • + 2 pkt za Olimpiadę Szkolną (I etap)
 • + 4 pkt za Olimpiadę Szkolną (II etapy i więcej)
 • + 3 pkt za Olimpiadę Międzyszkolną (I etap)
 • + 6 pkt za Olimpiadę Międzyszkolną (II etapy i więcej)

Dekret §6 "Konkursy"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor zobowiązany jest do zorganizowania minimum 1 konkursu na stronie szkoły.  Za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzyma + 2 pkt do Rankingu Nauczycieli.
Za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -2 pkt do Rankingu Nauczycieli. 


Dekret §5 "Zastępstwa"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor za przeprowadzenie zastępstwa zostanie nagrodzony + 2 pkt do Rankingu Nauczycieli bądź + 3 pkt, jeśli dziennik zostanie wstawiony w dniu przeprowadzonego zastępstwa.


Dekret §4 "Nieobecność"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor zobowiązany jest do poinformowania Zarząd AMR o swojej nieobecności.
Za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany - 2 pkt do Rankingu Nauczycieli. Ponadto profesor zobowiązany jest do odrobienia w jak najszybszym terminie zaległych zajęć ustalając termin z Dyrekcją oraz zamieszczając odpowiedni news na stronie internetowej.


Dekret §3 "Rada Pedagogiczna"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w każdej obowiązkowej Radzie Pedagogicznej. Za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzymuje + 2 pkt do Rankingu Nauczycieli. Za niewywiązanie się z obowiązku bez wcześniejszego usprawiedliwienia nieobecności profesor zostanie ukarany - 2 pkt do Rankingu Nauczycieli.


Dekret §2 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor w ciągu roku szkolnego będzie wizytowany przez Zarząd AMR. W przypadku niezaliczenia wizytacji odbędzie się druga wizytacja. Ocena z wizytacji będzie adekwatna do niżej wymienionego schematu:

 • Punktualność:  0-2
 • Przestrzeganie regulaminu:  0-1
 • Atrakcyjność lekcji:  0-2
 • Przygotowanie profesora do zajęć:  0-3
 • Sprawiedliwe punktowanie:  0-1
 • Panowanie nad uczniami:  0-1
 • Sposób przekazania wiedzy:  0-2
 • Ocena uczniów:  0-3
 • Ocena Inkwizytora:  0-3

Dekret §1 "Dzienniki oraz prowadzenie zajęć"
Dodał inkwizytor

Każdy profesor zobowiązany jest do uzupełniania dzienników lekcyjnych swojego przedmiotu na bieżąco. Na dodanie dziennika profesor ma 3 dni liczone wraz z dniem przeprowadzenia zajęć. Za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzymuje +2 pkt do Rankingu Nauczycieli.
Za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany - 2 pkt w Rankingu Nauczycieli.

Jeśli dana klasa jest nieobecna na zajęciach, profesor dodaje dziennik z adnotacją "oddział nieobecny", otrzymuje wtedy standardowo punkty za dodanie dziennika.

Za obecność na zajęciach profesor otrzymuje +2 pkt. Dzienniki są sprawdzane w każdą 
niedzielę
o godzinie 16:00, jest to ostateczny termin ich dodawania.

 
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly