0
0
0
0
 Trwają zapisy na XXXVI rok szkolny >>ŚWISTOKLIK<<   8 września - rozpoczęcie XXXVI roku szkolnego    
Dekrety Inkwizytora Szkoły

Dekret §13 "Opiekun"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy Opiekun Domu zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania domu, na którym Opiekun wybierze kandydatów na funkcję Prefektów. Na stronie powinien pojawić się również wiążący news.

 • za wywiązanie się z obowiązku Opiekun zostanie nagrodzony +2 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • za niewywiązanie się z obowiązku Opiekun zostanie ukarany -2 pkt do Rankingu Nauczycieli

Dekret §12 "Prefekt Naczelny"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Prefekci Naczelni zobowiązani są do systematycznej pomocy nowym uczniom, nadzorowania pracy Prefektów Domów oraz zorganizowania minimum dwóch konkursów na stronie szkoły o tematyce Harry'ego Pottera.

 • za wywiązanie się z obowiązku Prefekt Naczelny zostanie nagrodzony +30 pkt do Rankingu Uczniów
 • za niewywiązanie się z obowiązku Prefekt Naczelny zostanie ukarany -30 pkt do Rankingu Uczniów

Dekret §11 "Prefekt Domu"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy Prefekt Domu zobowiązany jest do przeprowadzenia zabaw podczas wieczoru Zabaw Prefektów z tytułu "Szalone Pomysły Założycieli".

 • za wywiązanie się z obowiązku Prefekt zostanie nagrodzony +30 pkt do Rankingu Uczniów
 • za niewywiązanie się z obowiązku Prefekt zostanie ukarany -30 pkt do Rankingu Uczniów

Dekret §10 "Gazetka Newsville"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy uczeń i profesor, który aktywnie działa na rzecz tworzenia gazetki szkolnej "Newsville" zostanie nagrodzony zgodnie z harmonogramem:

 • Profesor, który będzie penił funkcję Redaktora Naczelnego Gazetki zostanie nagrodzony +5 pkt do Rankingu Nauczycieli.
 • Profesorzy, którzy będą pełnić funkcję Redaktorów zostaną nagrodzeni +1 pkt za każdy artykuł. Uczniowie będą nagradzani według uznania przez Redaktora Naczelnego.

Dekret §9 "Olimpiady"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor, który zorganizuje Olimpiadę tematyczną z własnego przedmiotu otrzyma gratyfikacje zgodnie z harmonogramem: 

 • Olimpiada Szkolna (I etap) +2 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • Olimpiada Szkolna (II etapy) +4 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • Olimpiada Międzyszkolna (I etap) +3 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • Olimpiada Międzyszkolna (II etapy) +6 pkt do Rankingu Nauczycieli

Dekret §8 "Konkursy"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego konkursu ze swojego przedmiotu na stronie szkoły. Za wykonanie konkursu profesor zobowiązany jest przydzielić uczniowi punkty oraz galeony.

 • za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzyma +3 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -3 pkt do Rankingu Nauczycieli

Dekret §7 "Zabawy szkolne"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor, który podejmie się zorganizowania zabawy z tytułu "Happy Rames" zostanie wynagrodzony. Jednakże jeżeli nauczyciel zadeklaruje się, że przygotuje zabawę, a na później na niej się nie pojawi zostaną wyciągnięte konsekwencje.

 • za zorganizowanie zabawy profesor otrzymuje +2 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • za podjęcie się zabawy, a później za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostaje ukarany -2 pkt do Rankingu Nauczycieli

 


Dekret §6 "Obecność na uroczystościach"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor zobowiązany jest do uczestnictwa w wydarzeniach szkoły na nicku profesorskim tj. Rozpoczęcia i Zakończenia Semestru, Otrzęsiny Pierworocznych, Bale z okazji powstania Akademii itd.

 • za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzymuje +1 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -1 pkt do Rankingu Nauczycieli

Dekret §5 "Zastępstwa"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor za przeprowadzenie zastępstwa otrzymuje dodatkowe punkty.

 • za przeprowadzenie zastępstwa zostanie nagrodzony +2 pkt do Rankingu Nauczycieli 
 • za przeprowadzenie zastępstwa oraz wstawienie dziennika z lekcji w dniu zastępstwa zostaje nagrodzony +3 pkt do Rankingu Nauczycieli

 


Dekret §4 "Nieobecność & Odrabianie zajęć"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor zobowiązany jest do poinformowania Dyrekcji o swojej nieobecności minimum 30 minut przed lekcją.

 • za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -2 pkt do Rankingu Nauczycieli

Profesor zobowiązany jest do ustalenia z Dyrekcją terminu odrobienia zajęć, a następnie zamieszczenie na stronie newsa wiążącego. 


Dekret §3 "Rada Pedagogiczna"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w każdej Radzie Pedagogicznej.

 • za wywiązanie się z obowiązku profesor otrzymuje +2 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • za nieobecność usprawiedliwioną profesor otrzymuje +0 pkt do Rankingu Nauczycieli
 • za niewywiązanie się z obowiązku bez usprawiedliwienia profesor zostanie ukarany
  -2 pkt do Rankingu Nauczycieli

Dekret §2 "Dzienniki lekcyjne & Logi"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor zobowiązany jest do uzupełniania dzienników lekcyjnych swojego przedmiotu na bieżąco wraz z zamieszczeniem linku z lekcji w postaci logu. Na dodanie dziennika profesor ma 3 dni od momentu przeprowadzenia zajęć - licząc bez dnia lekcji. Jeśli dana klasa jest nieobecna na zajęciach, profesor dodaje dziennik z adnotacją "oddział nieobecny", otrzymuje wtedy standardowo punkty za dodanie dziennika. Poniżej został zamieszczony spis punktów, które można otrzymać. Oto on:

 • Za dodanie dziennika lekcyjnego wraz z logiem z zajęć profesor zostanie nagrodzony +3 punktami do Rankingu Nauczycieli.
 • Za niewywiązanie się z obowiązku profesor zostanie ukarany -3 punktami w Rankingu Nauczycieli.
 • W przypadku, gdy profesor przez kolejny tydzień nie uzupełni brakującego dziennika lekcyjnego ponownie otrzyma -3 punkty do Rankingu Nauczycieli. 
 • Dziennik lekcyjny wraz z logiem z zajęć dodany do trzech dni po terminie wiąże się z odjęciem jednego punktu w Rankingu Nauczycieli. 

Dekret §1 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Amelie Carter

Każdy profesor w ciągu roku szkolnego będzie wizytowany przez Dyrekcję Akademii Magii Ramesville. W przypadku niezaliczenia wizytacji odbędzie się wizytacja poprawkowa. Aby zaliczyć wizytację profesor musi uzyskać minimum 70% oceny. Ocena z wizytacji będzie adekwatna do niżej wymienionego schematu:

 • Punktualność: 0-1
 • Przestrzeganie regulaminu: 0-1
 • Atrakcyjność lekcji: 0-2
 • Przygotowanie profesora do zajęć: 0-2
 • Sprawiedliwe punktowanie: 0-1
 • Panowanie nad uczniami: 0-1
 • Sposób przekazania wiedzy: 0-2
 • Ocena uczniów: 0-3
 • Ocena Inkwizytora: 0-3

Łącznie do zdobycia jest 16 pkt, aby zaliczyć wizytację należy uzyskać 11 pkt.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly