0
0
0
0
Trwają zapisy na XXX rok szkolny!   Zostań Łowcą Studentów >>KLIKNIJ TUTAJ<<  28.02 - Rada Pedagogiczna 04.03 - Rozpoczęcie XXX roku szkolnego 
Regulamin Stażu


 
§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Staż to odbycie praktyki pod okiem nauczyciela prowadzącego i dyrekcji mający na celu przygotować czarodzieja do pełnienia funkcji nauczyciela.
 • O odbycie stażu może się ubiegać każdy absolwent Akademii Magii Ramesville lub innej współpracującej placówki z Naszą Akademią.
 • O przyjęciu ucznia na staż decyduje dyrekcja w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
 • Nauczyciel prowadzący może mieć wyłącznie jednego stażystę w ciągu jednego roku szkolnego na jednym przedmiocie.
 • Stażysta który ukończy staż z pozytywnym wynikiem otrzymuje na zakończeniu roku dyplom potwierdzający ukończenie stażu.


§2 PRZEBIEG STAŻU

 • Nauczyciel prowadzący ustala z stażystą dokładne zasady przebiegu i oceny stażu.
 • Stażysta jest obecny na zajęciach wykładanych przez nauczyciela prowadzącego w klasie I i II. Minimum musi być obecny na 70% lekcji wykładanych przez profesora.
 • Stażysta w trakcie trwania stażu musi przeprowadzić minimum 2 lekcje po jednej w każdej klasie.
 • Jedna lekcja wybrana przez profesora i stażystę zostanie oceniona przez dyrekcje. Pozytywny wynik tej wizytacji jest niezbędny do pomyślnego ukończenia stażu.
 • Stażysta ma obowiązek stworzyć własny program nauczania przedmiotu z którego odbywa staż. Program ten zostanie oceniony przez dyrekcje oraz profesora i pozytywna ocena jest niezbędna do pomyślnego ukończenia stażu.
 • Nauczyciel prowadzący może organizować dodatkowe lekcje dla stażysty celem poszerzania jego wiedzy. 
 • Pod koniec roku nauczyciel prowadzący wystawia ocenę stażyście podsumowując jego prace. Do oceny musi jednak uwzględnić nadesłany przez dyrekcje wynik wizytacji i ocenę programu nauczania.
 • Stażysta na koniec roku szkolnego musi zaliczyć egzamin teoretyczny i praktyczny przygotowanego przez wykładowcę.


§3 PRAWA STAŻYSTY

 • Stażysta ma prawo do posiadania half-operatora w wielkiej sali szkoły oraz w sali gdzie wykładany jest przedmiot.
 • Stażysta ma prawo do dodawania i odejmowania punktów uczniom na lekcji. Wszystko musi odbywać się jednak pod okiem wykładowcy.
 • Stażysta ma prawo do posiadania panelu na stronie szkoły do dodawania dzienników lekcyjnych i ocen na wyraźną prośbę profesora. 
 • Stażysta może organizować konkursy przedmiotowe.
 • Stażysta może przerwać staż w dowolnej chwili, musi ten fakt zgłosić dyrekcji i nauczycielowi prowadzącemu. 


§4 PRZERWANIE STAŻU

Dyrekcja ma prawo przerwać staż jeśli:

 • Stażysta nie pojawia się na zajęciach i wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu bądź do profesora.
 • Stażysta nie stosuje się do obowiązujących regulaminów.
 • Nauczyciel prowadzący zgłosi uargumentowany wniosek.
 • Stażysta nie zaliczy żadnej z dwóch przeprowadzonych wizytacji dyrektorskich na minimum 70%. 
Podpisano:
Zarząd Akademii Magii Ramesville
04 września 2017

 

Zatwierdzone przez dyrekcję w składzie:
dyr. Amelie Carter-Moore
dyr. Nicolas Wand
dyr. Aria Carter