22028
26940
30408
13534
20.04 - Poszukiwanie pisanek  20.04 - Konkurs z Czarnej Magii >>ŚWISTOKLIK<<  21.04 - II Zadanie Turnieju Domów 22.04 - Śmingus Dyngus 22.04 - Konkurs ze Smokologii >>ŚWISTOKLIK<< 24.04 - czas na rozegranie fazy grupowej w Shuntbumps >>ŚWISTOKLIK<<  26.04 - Wyzwania Numerologiczne #5 >>ŚWISTOKLIK<<
Turniej Domów

Turniej Domów to zabawa oparta na zasadach Turnieju Trójmagicznego z tą różnicą, że każdy dom Ramesville w porozumieniu z opiekunem domu typuje swojego reprezentanta. Reprezentanci będą zmagać się ze swoim strachem w trzech konkurencjach, a wygra osoba, która zbierze najwięcej pkt łącznie z trzech zadań. Wyjątkiem będzie ostatnie zadanie, ponieważ pokonanie ostatniego zadania i dotknięcie pucharu będzie dodatkowo punktowane dla reprezentanta. Nad przebiegiem zabawy czuwać będzie Dyrekcja oraz Profesorowie odpowiedzialni za daną konkurencję.

Rozpoczęcie zabawy odbywać się będzie w Krysztalowej Komnacie, a kolejne miejsca będą związane z tematyką zadania.

I zadanie Turnieju odbywać się będzie w 3 tygodniu nauki, a kolejne w 4 i w 5. Turniej zostanie poprzedzony o Bal Trójmagiczny. Każde zadanie odbywać się będzie w niedzielę o godz. 19:00.

ZŁAPANIE PUCHARU TURNIEJU

Na koniec 3 zadania, reprezentant będzie musiał złapać Puchar Turnieju w klimacie. Za to zadanie przewidziane są dla niego punkty. Punktacja przedstawiona jest poniżej:

  • 80 pkt - dla pierwszego Reprezentanta
  • 60 pkt - dla drugiego Reprezentanta
  • 40 pkt - dla trzeciego Reprezentanta
  • 20 pkt - dla czwartego Reprezentanta

PUNKTACJA

Nagradzany jest cały dom, a nie uczestnik, ponieważ reprezentuje on swój dom najlepiej jak potrafi. Punktacja przedstawiona jest poniżej:

  • 400 pkt - I miejsce
  • 300 pkt - II miejsce
  • 200 pkt - III miejsce
  • 100 pkt - IV miejsce