0
0
0
0
Trwają wakacje!  20.09 - rozpoczęcie XL roku szkolnego 26.09 - konkursy z gazetki (świstoklik)
Kryształy

CZYM SĄ KRYSZTAŁY?

Jest to forma, w jakiej są wynagradzani stażyści. Zdobywają je zamiast punktów, prowadzony jest również Ranking, zaś na koniec roku szkolnego zostaje wybrany Kryształowy Stażysta.

JAK JE ZDOBYĆ?

ZA CO? ILE?
100% frekwencji na zajęciach (za tydzień) 2 Kryształy
od 50% frekwencji na zajęciach (za tydzień) 1 Kryształ
50 zdobytych galeonów 1 Kryształ
plan nauczania 3 Kryształy (za każdy plan)
przeprowadzenie lekcji (liczone do trzech) do 3 Kryształów
pomoc w organizacji zabaw do 3 Kryształów
organizacja Happy Rames 2 Kryształy
redaktor gazetki (artykuł) do 2 Kryształów
opiekun pomocniczy (za cały rok) 5 Kryształów