21985
20148
44664
24129
28.01 - konkurs Faunlora #2 (świstoklik) 30.01 - konkurs z Quidditcha (świstoklik)  01.02 - Zabawy Prefektów  02.02 - Magiczne Odliczanie  08.02 - realizacja listy zakupów (świstoklik)  
Kryształy

CZYM SĄ KRYSZTAŁY?

Jest to forma, w jakiej są wynagradzani stażyści. Zdobywają je zamiast punktów, prowadzony jest również Ranking, zaś na koniec roku szkolnego zostaje wybrany Kryształowy Stażysta.

JAK JE ZDOBYĆ?

ZA CO? ILE?
100% frekwencji na zajęciach 4 Kryształy
do 75% frekwencji na zajęciach 3 Kryształy
do 50% frekwencji na zajęciach 2 Kryształy
do 25% frekwencji na zajęciach 1 Kryształ
50 zdobytych galeonów 1 Kryształ
plan nauczania 5 Kryształów
przeprowadzenie lekcji do 3 Kryształów
pomoc w organizacji zabaw do 2 Kryształów
organizacja Happy Rames 2 Kryształy
redaktor gazetki (artykuł) 2 Kryształy