6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Atak Akromantuli


Atak Akromantuli
to zabawa organizowana raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych (20:15-20:30) w Kryształowej Komnacie. Polega ona na tym, że do Wielkiej Sali zostaje wprowadzona Akromantula Danusia (bot) i zadaniem obecnych (uczniów, stażystów i nauczycieli) jest pozbycie się jej – można to zrobić za pomocą komend !wyrzuc albo !Arania Exumai. Każdy może wyrzucić pająka z sali tylko raz (wyrzuca się aż do skutku).

Uczeń za pozbycie się Akromantuli otrzymuje wynagrodzenie – za zrobienie tego przy pomocy komendy !wyrzuc dostanie 10 punktów/galeonów, natomiast za wykorzystanie !Arania Exumai – 15 punktów/galeonów. Za zastosowanie klimatu w swojej wypowiedzi można zdobyć dodatkowo 5 punktów/galeonów. Stażyści oraz nauczyciele otrzymują wyłącznie galeony, które na koniec semestru są przeliczane na kryształy/punkty.