0
0
0
0
10.11 - zakończenie XXXVI roku szkolnego  
Atak Akromantuli

Atak Akromantuli to zabawa organizowana podczas zajęć lekcyjnych na czacie. Raz na tydzień (zamiennie z Atakiem Gnoma) pojawiać się będzie Akromantula Milena (bot) i zadaniem uczniów jest pozbycie się Akromantuli rzucając na nią odpowiednią komendę !wyrzuc (+5 pkt) lub !Arania Exumai (+8 pkt).

Zabawa odbywać się będzie raz w tygodniu za wcześniejszym uzgodnieniem z nauczycielem prowadzącym, a udział w zabawie mogą brać uczniowie i stażyści danego przedmiotu. 

PUNKTACJA

Każdy uczeń za pozbycie się Akromantuli otrzymuje +5 lub +8 pkt w zależności od sposobu usunięcia pająka. Ponadto osobie, której uda się to jako pierwszej otrzyma 10 pkt i 10 gal. Stażyści mogą zdobyć 30 gal.