18824
5500
18075
10745
7-13.10 - Tydzień Zabaw 12.10 - konkurs z Zaklęć >>ŚWISTOKLIK<<  19.10 - Rubinowe Wyzwanie [4] >>ŚWISTOKLIK<<  03.11 - ostateczny termin wysyłania potwierdzenia wykonania listy zakupów  
Dyrekcja
        OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja nauczycieli
 • reklama szkoły 
 • rozrywka
 • opieka nad szkolnym GG "Kryształkiem"
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • przydzielanie zastępstw
 • nadzorowanie przebiegu tygodniowego Happy Rames
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • przygotowanie podsumowań Happy Rames
 • nadzorowanie zajęć Klubu Pojedynków
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom


         OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja nauczycieli
 • reklama szkoły
 • rozrywka
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • opieka nad szkolną gazetką "Newsville"
 • opieka nad prefektami
 • systematyczne dodawanie galeonów uczniom
 • przydzielanie zastępstw
 • administracja mediów społecznościowych 
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • przygotowanie podsumowań Losville
 • opieka nad Ulicą Pokątną
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom 

 

         OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja uczniów
 • rekrutacja nauczycieli
 • koordynowanie wydarzenia "Akcja Reklama" 
 • tworzenie planu zajęć
 • nadzorowanie przedmiotów rozszerzonych w drugiej klasie
 • sprawdzanie dzienników
 • opieka nad stażystami
 • aktualizacja Rankingu Kryształów
 • administracja strony
 • administracja mediów społecznościowych 
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • nawiązywanie współpracy z innymi placówkami
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • nadzorowanie realizacji Ligi Quidditcha
 • przydzielanie zastępstw
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • opieka nad Izbą Pamięci
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom