18816
32829
17748
47570
Trwają zapisy na XXXIV rok szkolny >>ŚWISTOKLIK<<  
Dyrekcja

 

        OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja uczniów
 • rekrutacja nauczycieli
 • reklama szkoły 
 • tworzenie planu zajęć
 • prowadzenie Rad Pedagogicznych
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • opieka nad Prefektami i Stażystami
 • przydzielanie zastępstw
 • przygotowanie podsumowań Happy Rames
 • nadzorowanie zajęć Klubu Pojedynków
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom


        OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja uczniów
 • rekrutacja nauczycieli
 • reklama
 • rozrywka
 • opieka nad szkolnym GG "Kryształkiem"
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • przydzielanie zastępstw
 • nadzorowanie przebiegu tygodniowego Happy Rames
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • nadzorownie realizacji Ligi Quidditcha
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom

 

         OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja uczniów
 • rekrutacja nauczycieli
 • reklama
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • nawiązywanie współpracy z innymi placówkami
 • sprawdzanie dzienników
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • przydzielanie zastępstw
 • administrowanie social media Akademii
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • opieka nad Izbą Pamięci
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom

         OBOWIĄZKI:

 • rekrutacja uczniów
 • rekrutacja nauczycieli
 • reklama
 • rozrywka
 • sporządzanie całorocznego harmonogramu roku szkolnego
 • opieka nad szkolnym GG "Kryształkiem"
 • opieka nad szkolnym botem "Kryształkiem"
 • systematyczne dodawanie galeonów uczniom
 • przydzielanie zastępstw
 • administrowanie stroną na szkolnym fb
 • wizytowanie nauczycieli zgodnie z harmonogramem
 • opieka nad gazetką szkolną Newsville
 • opieka nad Ulicą Pokątną
 • organizowanie egzaminów końcowych - SUMów oraz OWUTEMów
 • systematyczna pomoc uczniom i nauczycielom