18824
5500
18075
10745
7-13.10 - Tydzień Zabaw 12.10 - konkurs z Zaklęć >>ŚWISTOKLIK<<  19.10 - Rubinowe Wyzwanie [4] >>ŚWISTOKLIK<<  03.11 - ostateczny termin wysyłania potwierdzenia wykonania listy zakupów  
System oceniania

  

SKALA OCENIANIA

Wybitny (6): 100% - 92%
Powyżej Oczekiwań (5): 91% - 78%
Zadowalający (4): 77% - 61%
Nędzny (3): 60% - 43%
Okropny (2): 42% - 30%
Troll (1): 29% - 0%

SKALA PUNKTACJI ZA OCENY

     FORMA OCENY

  T  O   N   Z   P   W
            EGZAMIN -30 +5 +10 +15 +20 +30
        SPRAWDZIAN -20 +5 +10 +15 +20 +25
           PRAKTYKA -10 +5  +7 +10 +12 +15
         KARTKÓWKA -10 +5  +7 +10 +12 +15
ODPOWIEDŹ USTNA  -5 +5  +8 +11 +13 +16
PRACA DODATKOWA   0 +2  +4  +6  +8 +10
PRACA DOMOWA -10 +5 +10 +12 +14 +18
         AKTYWNOŚĆ  0 +2  +4 +6  +8 +10
              ZESZYT  -2 +2  +4 +6  +8 +10

GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE

 OLIMPIADA SZKOLNA

OSIĄGNIĘCIE   PUNKTY   GALEONY 
MIEJSCE I 150  150
 MIEJSCE II 100  100
MIEJSCE III
50  50
  UDZIAŁ W OLIMPIADZIE   25  25

  OLIMPIADA MIĘDZYSZKOLNA

 OSIĄGNIĘCIE  PUNKTY  GALEONY
     MIEJSCE I    350   350
   MIEJSCE II   300   300
   MIEJSCE III   250   250
  UDZIAŁ W OLIMPIADZIE    150   150 


FORMY OCENIANIA

 • OWUTEMy - najważniejszy egzamin pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętności ucznia. Obejmuje zakres materiału z dwóch lat nauki. Składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Może zawierać dłuższą formę wypowiedzi oraz być podzielony na dwie części (teorię i praktykę).
 • SUMy - sprawdzenie nabytej wiedzy przez uczniów klasy I w formie sprawdzianu. Obejmuje zakres materiału z całego roku. Procent uzyskany będzie uwzględniony na świadectwie końcowym.
 • Sprawdzian – 30-minutowa praca pisemna obejmująca zakres materiału z całego roku szkolnego. Zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Odpowiedź ustna - praca ustna ucznia, odbywa się na początku lub na końcu lekcji, sprawdza umiejętności i wiedzę ucznia z ostatniej, bądź dwóch ostatnich lekcji, trwa maksymalnie 10 minut.
 • Aktywność - aktywna praca ucznia na lekcji w postaci zgłaszania się i odpowiadania na pytania prowadzącego zajęcia, udział w pracach pozalekcyjnych.
 • Praca domowa - praca pisemna zadana przez prowadzącego zajęcia do zrobienia poza lekcją i przesłania na mail lub sowiarnię na stronie szkoły - są obowiązkowe i ograniczone terminem czasowym. 
 • Praca dodatkowa - przygotowanie referatu lub rozwiązywanie zadań dodatkowych. Nie jest to praca obowiązkowa. Wykonują ją chętni uczniowie za co mogą otrzymać punkty (+15) i pozytywną ocenę za zgodą profesora.
 • Kartkówka - krótsza praca pisemna, niezapowiadana, sprawdzająca wiedzę ucznia z
  3ostatnich lekcji, trwa maksymalnie 15 minut.
 • Praktyka - ćwiczenia praktyczne odbywające się na wyznaczonych lekcjach według planu czasem podlegają ocenie, może występować podczas odpowiedzi ustnej. Szczegóły dotyczące oceniania praktyki ustala nauczyciel.
 • Zeszyt - prowadzenie zeszytu nie jest obowiązkowe, prowadzimy go dla siebie i swoich wiadomości. Każdy uczeń prowadzący zeszyt może pod koniec semestru pokazać go do oceny. Szczegóły odnośnie oceniania za zeszyt ustala nauczyciel.
 • Konkursy - każdy uczeń ma prawo wziąć udział w konkursie lub olimpiadzie, nie jest to obowiązkowe, można uzyskać ocenę i punkty dodatnie.

 

POPRAWY I ZALICZENIA

 • Uczeń, aby być klasyfikowanym musi posiadać minimum 3 oceny oraz 30% obecności na zajęciach.
 • Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny poniżej N (O i T).

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ ŚWIADECTWO?

 • Uczeń klasy I, aby uzyskać świadectwo musi uzyskać z minimum z 10 przedmiotów obowiązkowych oceny pozytywne.
 • Uczeń klasy II, aby uzyskać świadectwo musi uzyskać ocenę pozytywną z każdego przedmiotu. Ponadto musi zaliczyć OWUTEM na minimum 30% z każdego przedmiotu.

 

Podpisano:
Zarząd Akademii Magii Ramesville
04 października 2016

 

Zatwierdzone przez dyrekcję w składzie:
dyr. Amelie Carter-Moore
dyr. Aria Carter
dyr. Lily Carter-Stewart
dyr. Crispin Stewart