3461
1910
4097
5146
Zapisy na XXIX rok szkolny otwarte!   9 grudnia - Karty Czarodziejów >>KLIKNIJ TUTAJ<< 10 grudnia o godz. 19:00 - Wypad do Hogsmeade w krysztalowa_komnata do 10 grudnia do godz. 23:59 - trwa konkurs z Transmutacji >>KLIKNIJ TUTAJ<< 12 grudnia o godz. 20:20 - zebranie domu Roweny Ravenclaw w amr_ravenclaw do 15 grudnia do godz. 23:59 - trwa kokurs z WoHP >>KLIKNIJ TUTAJ<<
System oceniania

  

SKALA OCENIANIA

Wybitny (6): 100% - 92%
Powyżej Oczekiwań (5): 91% - 78%
Zadowalający (4): 77% - 61%
Nędzny (3): 60% - 43%
Okropny (2): 42% - 30%
Troll (1): 29% - 0%

SKALA PUNKTACJI ZA OCENY

     FORMA OCENY

  T  O   N   Z   P   W
         EGZAMIN -30 +5 +10 +15 +20 +30
     SPRAWDZIAN -20 +5 +10 +15 +20 +25
        PRAKTYKA -10 +5  +7 +10 +12 +15
      KARTKÓWKA -10 +5  +7 +10 +12 +15
 ODPOWIEDŹ USTNA  -5 +5  +8 +11 +13 +16
 PRACA DODATKOWA   0 +2  +4  +6  +8 +10
    PRACA DOMOWA -10 +5 +10 +12 +14 +18
       AKTYWNOŚĆ  0 +2  +4 +6  +8 +10
            ZESZYT  -2 +2  +4 +6  +8 +10

GRATYFIKACJE ZA OLIMPIADY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE

 OLIMPIADA SZKOLNA

OSIĄGNIĘCIE   PUNKTY   GALEONY 
MIEJSCE I 150  150
 MIEJSCE II 100  100
MIEJSCE III
50  50
  UDZIAŁ W OLIMPIADZIE   25  25

  OLIMPIADA MIĘDZYSZKOLNA

 OSIĄGNIĘCIE  PUNKTY  GALEONY
     MIEJSCE I    350   350
   MIEJSCE II   300   300
   MIEJSCE III   250   250
  UDZIAŁ W OLIMPIADZIE    150   150 


FORMY OCENIANIA

 • Egzamin - najważniejsza praca pisemna sprawdzająca wiedzę i umiejętności ucznia nabyte na lekcjach. Obejmuje zakres materiału z dwóch lat nauki. Składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Może zawierać także dłuższą formę wypowiedzi.
 • Sprawdzian – 30-minutowa praca pisemna obejmująca zakres materiału z całego roku szkolnego. Zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Odpowiedź ustna - praca ustna ucznia, odbywa się na początku lub na końcu lekcji, sprawdza umiejętności i wiedzę ucznia z ostatniej, bądź dwóch ostatnich lekcji, trwa maksymalnie 10 minut.
 • Aktywność - aktywna praca ucznia na lekcji w postaci zgłaszania się i odpowiadania na pytania prowadzącego zajęcia, udział w pracach pozalekcyjnych.
 • Praca domowa - praca pisemna zadana przez prowadzącego zajęcia do zrobienia poza lekcją i przesłania na mail lub sowiarnię na stronie szkoły - są obowiązkowe i ograniczone terminem czasowym. 
 • Praca dodatkowa - przygotowanie referatu lub rozwiązywanie zadań dodatkowych. Nie jest to praca obowiązkowa. Wykonują ją chętni uczniowie za co mogą otrzymać punkty (+15) i pozytywną ocenę za zgodą profesora.
 • Kartkówka - krótsza praca pisemna, niezapowiadana, sprawdzająca wiedzę ucznia z
  3ostatnich lekcji, trwa maksymalnie 15 minut.
 • Praktyka - ćwiczenia praktyczne odbywające się na wyznaczonych lekcjach według planu czasem podlegają ocenie, może występować podczas odpowiedzi ustnej. Szczegóły dotyczące oceniania praktyki ustala nauczyciel.
 • Zeszyt - prowadzenie zeszytu nie jest obowiązkowe, prowadzimy go dla siebie i swoich wiadomości. Każdy uczeń prowadzący zeszyt może pod koniec semestru pokazać go do oceny. Szczegóły odnośnie oceniania za zeszyt ustala nauczyciel.
 • Konkursy - każdy uczeń ma prawo wziąć udział w konkursie lub olimpiadzie, nie jest to obowiązkowe, można uzyskać ocenę i punkty dodatnie.

 

POPRAWY I ZALICZENIA

 • Uczeń, aby być klasyfikowanym musi posiadać minimum 3 oceny oraz 30% obecności na zajęciach.
 • Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny poniżej N (O i T).

 

Podpisano:
Zarząd Akademii Magii Ramesville
04 października 2016

 

Zatwierdzone przez dyrekcję w składzie:
dyr. Amelie Carter-Moore
dyr. Nicolas Wand
dyr. Aria Carter