6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Regulamin czatu
 • W pokojach należących do AM Ramesville zabrania się używania wulgaryzmów, słów niecenzuralnych oraz haseł niezgodnych z prawem. Za przeklinanie między godzinami 6:00-22:00 operator ma obowiązek upomnieć daną osobę, a jeśli to nie poskutkuje, może jej dać kicka, a przy kolejnym razie – zbanować.
 • Na czacie nie można nadużywać emotikonek i funkcji bota ani spamować (wysyłać tej samej wiadomości/tekstu/emotikonki kilkakrotnie). Nie wolno także pisać caps lockiem bez uzasadnionej przyczyny w nadmiernych ilościach.
 • Na czacie AMR obowiązuje zakaz reklamowania innych szkół oraz organizacji bez wyraźnej zgody udzielonej przez dyrekcję. Za złamanie tej zasady operator obecny w pokoju upomina daną osobę, a jeśli to nie odniesie rezultatów, ma prawo dać kicka, a następnie bana.
 • W pokojach należących do AM Ramesville zabrania się używania zaklęć czarnomagicznych oraz niewybaczalnych. Nie wolno również organizować nielegalnych pojedynków na terenie szkoły.
 • W pokojach czatowych należących do Akademii zabrania się używania niewidocznych lub jaskrawych kolorów nicku i czcionki.
 • W salach nie wolno nikogo obrażać ani wykłócać się. Rozwiązywanie sporów powinno przebiegać w wiadomościach prywatnych.
 • Status pełnego operatora przysługuje wyłącznie dyrekcji i szkolnemu botowi, natomiast ograniczonego – prefektom, stażystom, nauczycielom oraz pracownikom szkolnym. Każdy z nich ma obowiązek reagować w przypadku łamania regulaminu oraz podejmować stosowne kroki (tj. ostrzeżenie, mute, kick, ban).
 • Osoby będące operatorami mają zakaz nadużywania swojej funkcji – nie mają prawa zmieniać komuś koloru nicku bez zgody ani wyrzucać z pokoju bez uzasadnienia. Za nadużycia grozi odebranie przywileju, jakim jest operator.
 • Wyciszenie (mute) oraz ban mogą być zdjęte tylko przez osobę, która nałożyła daną karę. Wyjątkiem od tej reguły jest dyrekcja.
 • Temat w głównej sali Akademii, czyli w Kryształowej Komnacie, mogą zmieniać tylko członkowie dyrekcji oraz nauczyciele. Edycji mogą podjąć się także prefekci i stażyści, o ile otrzymają zgodę od dyrekcji.
 • Osoby uczęszczające na zajęcia są zobowiązane do posiadania stałego nicku. W jednej sali można przebywać wyłącznie na jednym nicku. Podczas zajęć mogą być obecni tylko uczniowie Akademii, nauczyciel prowadzący lekcję, dyrekcja, opiekunowie domu oraz inkwizytor.

Podpisano i zatwierdzono przez:

Data ostatniej edycji:
19 czerwca 2020 r.