6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Współpraca

AM Ramesville jest placówką otwartą na propozycje współpracy. Podejmujemy ją z organizacjami, które istnieją przynajmniej miesiąc i aktywnie działają. Placówka, która ubiega się o współpracę z naszą Akademią, powinna posiadać własny button/banner. Nie podejmujemy się współpracowania, które opierałoby się na jednostronnym promowaniu, tylko dążymy do takiego porozumienia, w ramach którego możliwa byłaby organizacja wspólnych zabaw, turniejów czy balów okolicznościowych.

Aby nawiązać z nami współpracę, należy wysłać na szkolną sowę (dyrekcja.amr@gmail.com) wiadomość, w której zostaną zawarte takie informacje jak:

  • dane organizacji (tj. imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa oraz adres);
  • rodzaj placówki (szkoła magii, Ministerstwo Magii itd.);
  • adres buttonu/banneru.

Dyrekcja AM Ramesville zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji nie później niż po upływie dwóch tygodni od dnia wysłania zgłoszenia. Organizacja ubiegająca się o współpracę zostanie poinformowana o decyzji drogą mailową. W razie akceptacji porozumienia, instytucje wymieniają się buttonami/bannerami i zamieszczają je na swoich stronach. Ich usunięcie jest równoznaczne z zerwaniem współpracy.

 

Współpracujemy z: