6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Zguby Kryształka

Zguby Kryształka to całoroczna zabawa organizowana na czacie AM Ramesville. Polega ona na tym, by łapać monety wypadające z kieszeni naszego szkolnego skrzata przy użyciu wyrażenia: [Łapie nazwa monety.], np. [Łapie galeona.]. Zabawa nie ma ograniczenia czasowego, co oznacza, że okazja do zgarnięcia zguby może nadarzyć się zarówno w godzinach południowych, jak i nocnych, jednakże większe prawdopodobieństwo na pojawienie się monety ma miejsce w godzinach 18:00-22:00. Podczas zabawy zabronione jest korzystanie z autozamiany. Za poprawną odpowiedź uznana będzie taka, która będzie zawierała polskie znaki (ł, ę, ą itd.), zostanie zawarta w klimacie i w której nie będzie literówek.

Jednorazowo jedna osoba może wejść w posiadanie tylko jednej zguby. Za złapanie określonej monety są przewidziane gratyfikacje w postaci punktów i galeonów. W przypadku stażystów i nauczycieli nagrody są wyrażane wyłącznie w galeonach, które następnie zostaną w końcowym podsumowaniu odpowiednio przeliczone na kryształy/punkty.

Uczeń, stażysta lub nauczyciel, który uzbiera określoną liczbę limitowanych monet może je wymienić na kopertę z nagrodą. By dokonać wymiany, należy zgłosić się do dyrektora odpowiedzialnego za przebieg zabawy. Nagrody są realizowane od razu, a na wykorzystanie przywilejów uczeń/stażysta/nauczyciel ma tydzień. Uwaga! Wymieniając określoną liczbę monet na kopertę, automatycznie traci się punkty przydzielone za złapanie zguby.

Tradycyjne monety

Nazwa: galeon

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 6

Nazwa: sykl

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 4

Nazwa: knut

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 2

Limitowane monety

Nazwa: moneta z Potterem

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 10

Mając 10 limitowanych monet z Potterem, można je wymienić na jedną z następujących nagród:

 • 80 punktów/galeonów, specjalne powitanie w szkolnym bocie na jeden dzień w Kryształowej Komnacie
 • 70 punktów/galeonów, możliwość zorganizowania zabawy HR
 • 90 punktów/galeonów, dodatkowy los na loterii Losville

Nazwa: moneta ze Zgredkiem

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 15

Mając 10 limitowanych monet ze Zgredkiem, można je wymienić na jedną z następujących nagród:

 • 120 punktów/galeonów, dzień podwójnych punktów*
 • 140 punktów/galeonów, status halfoperatora na jeden dzień w Kryształowej Komnacie
 • 130 punktów/galeonów, możliwość zorganizowania zabawy HR

Nazwa: moneta z Dumbledorem

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 20

Mając 10 limitowanych monet z Dumbledorem, można je wymienić na jedną z następujących nagród:

 • 170 punktów/galeonów, fiolka eliksiru Felix Felicis**
 • 180 punktów/galeonów, trzy dodatkowe losy na loterii Losville
 • 160 punktów/galeonów, dzień potrójnych punktów***

* Dzień podwójnych punktów zapewnia w wybranym przez siebie dniu możliwość podwojenia zdobytych gratyfikacji (zarówno na lekcji, jak i podczas zabaw czy konkursów - o ile rozliczenie tych ostatnich pojawi się w wybranym dniu). Chęć wykorzystania tego bonusu należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem dyrektorowi odpowiedzialnemu za zabawę, a przed zajęciami i zabawami prowadzącym. Jest to jednorazowa gratyfikacja.

** Fiolka eliksiru Felix Felicis uprawnia do jednorazowego odroczenia napisania kartkówki lub wykonania praktyki/pracy domowej o tydzień. Oznacza to, że zyskuje się dodatkowy czas na realizację zadania. W przypadku stażystów fiolka gwarantuje dodatkowy dzień na wywiązanie się z końcowosemestrowych ustaleń, zaś w rękach nauczyciela daje dodatkowe dwa dni na dodanie dziennika lekcyjnego. Tę fiolkę należy wykorzystać w ciągu tygodnia od chwili otrzymania.

*** Zasady są podobne jak przy dniu podwójnych punktów, tyle że wynagrodzenie jest mnożone razy 3.

Na koniec semestru trzy osoby, które uzbierają najwięcej monet, zostaną wynagrodzone bonusami punktowymi, pamiątkowymi dyplomami i tytułami:

 • Brązowy Zbieracz – 50 punktów/galeonów,
 • Srebrny Zbieracz – 75 punktów/galeonów,
 • Złoty Zbieracz – 100 punktów/galeonów.

W przypadku stażystów i nauczycieli powyższe gratyfikacje obejmują wyłącznie galeony, które następnie zostaną przeliczone na odpowiednią liczbę kryształów i punktów.

[Kliknij tutaj, by sprawdzić swoje postępy.]