20888
17194
24634
Kłamstwa Bujdki


Kłamstwa Bujdki
to zabawa organizowana na stronie AM Ramesville. Polega na tym, by odnaleźć Bujdkę, która ukryła się na terenie zamku (na podstronach), a następnie skorygować błędy w zdaniach, które wypowie. To sprytna skrzatka i wróci z wami do Dyrekcji tylko wtedy, gdy dobrze poprawicie wypowiedzi.

Jednorazowo na stronie znajdziecie trzy wypowiedzi. Pojawiają się one zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w sobotę i można ich szukać do następnego dnia. Przed upływem czasu należy wysłać wiadomość na szkolną sowę (dyrekcja.amr@gmail.com) z informacją o tym, gdzie była ukryta skrzatka oraz jak powinny brzmieć poprawnie zdania.

Uczniowie za znalezienie Bujdki i poprawne skorygowanie błednych zdań mogą otrzymać 40 punktów/galeonów, natomiast pierwsza osoba, która jako pierwsza nadeśle komplet dobrych odpowiedzi, otrzyma w bonusie 10 punktów/galeonów. Stażyści i nauczyciele walczą wyłącznie o galeony, które zostaną następnie przeliczone na odpowiednią liczbę kryształów/punktów.