6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Kłamstwa Bujdki


Kłamstwa Bujdki
to zabawa organizowana na stronie AM Ramesville. Polega na tym, by odnaleźć Bujdkę, która ukryła się na terenie zamku (na podstronach), a następnie skorygować błędy w zdaniach, które wypowie. To sprytna skrzatka i wróci z wami do Dyrekcji tylko wtedy, gdy dobrze poprawicie wypowiedzi.

Jednorazowo na stronie znajdziecie trzy wypowiedzi. Pojawiają się one zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w sobotę i można ich szukać do następnego dnia. Przed upływem czasu należy wysłać wiadomość na szkolną sowę (dyrekcja.amr@gmail.com) z informacją o tym, gdzie była ukryta skrzatka oraz jak powinny brzmieć poprawnie zdania.

Uczniowie za znalezienie Bujdki i poprawne skorygowanie błednych zdań mogą otrzymać 40 punktów/galeonów, natomiast pierwsza osoba, która jako pierwsza nadeśle komplet dobrych odpowiedzi, otrzyma w bonusie 10 punktów/galeonów. Stażyści i nauczyciele walczą wyłącznie o galeony, które zostaną następnie przeliczone na odpowiednią liczbę kryształów/punktów.