2617
3142
2706
10-14.06 - Pod Palmami z Kryształkiem (świstoklik) 14.06 - Spotkanie domu Hipogryfów (świstoklik) 15-16.06 - Międzyszkolna Olimpiada Numerologiczna "Wibracja" (świstoklik) Każdego dnia - Happy Rames (świstoklik)  
Potterville

Potterville to zabawa, która organizowana jest na chacie Akademii Magii Ramesville. Zabawa przyjmuje formę Quizu (20 pytań) i zadaniem uczestników jest w jak najszybszym czasie odpowiedzenie na pytania. 

Zabawa odbywa się w Kryształowej Komnacie w Naszej Akademii, a w zabawie mogą brać udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Zabawa odbywa się zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego. Potterville odbywać się będzie w niedziele o godz. 19:00.

KATEGORIE POTTERVILLE

  • Harry Potter (wszystkie serie)
  • Wiedza Przedmiotowa (wszystkie przedmioty)
  • Wiedza o Ramesville

PUNKTACJA

Za pierwszą poprawną odpowiedź uczestnik może otrzymać 5 punktów i 5 galeonów, za drugą odpowiedź 3 punkty i 3 galeony i pozostali 1 punkt i 1 galeon. Do zdobycia jest więc, aż 100 punktów i 100 galeonów. Nauczyciele mogą zdobyć 2 punkty oraz 100 galeonów.