6604
15650
9835
21210
Zapisy na XLIV rok szkolny są OTWARTE. Zapraszamy!
Historia Newsville

Początki istnienia naszej szkolnej gazetki „Newsville” datuje się na 2009 rok. Wówczas w dyrekcji zasiadały Mary Picket oraz Larissa White. Prowadzenie gazetki zostało zlecone Aylarze Chase. Gdy ta zrezygnowała, na jej stanowisko powołano Jimmy’ego Smitha. „Newsville” funkcjonowało poprawnie do momentu, gdy po rezygnacji redaktora naczelnego zabrakło chętnych do jej prowadzenia...

Sytuacja zmieniła się w 2010 roku, gdy reaktywacji „Newsville” podjął się ówczesny wicedyrektor, Arcturus Boot. Pod jego czujnym okiem zostało wydanych kilka numerów i gdy wydawało się, że sytuacja uległa stabilizacji, zaprzestano dalszych publikacji. Jakiekolwiek wydania, które ukazały się do tego czasu, zostały utracone...

Decyzja o ponownym wznowieniu działania „Newsville” zapadła 5 lipca 2013 roku, a podjęli ją dyrektorzy: Alice Radcliffe oraz Crispin Stewart. Od tego czasu wydania ukazują się w miarę regularnie, mimo że zmieniali się redaktorzy naczelni. W październiku 2017 roku opiekę nad gazetką przejęła Sophie Mellark Poe, która odmieniła jej wygląd i sprawiła, że stała się miesięcznikiem. Rezygnując z tej funkcji w styczniu 2020 roku, przekazała redaktorską pałeczkę Vivienne Levittoux (znanej też jako Lily Taylor). Na początku kwietnia 2021 roku na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego został powołany Domingo Borgia, który w lipcu 2021 roku awansował na stanowisko redaktora naczelnego, zastępując tym samym ustępującą Vivienne Levittoux.