64646
24402
29914
58389
Oświadczenie

Szanowna społeczności!

W ostatnich dniach otrzymaliśmy niepokojące informacje dochodzące do nas z różnych środowisk wewnątrz Akademii Magii Ramesville. W związku z tym postanowiliśmy wystosować oficjalne oświadczenie, będące odpowiedzią na skargi, zażalenia i przejawy braku szacunku względem innych osób, obecne w przestrzeni AMR. 

Dyrekcja Akademii Magii Ramesville jest całkowicie przeciwna jakimkolwiek działaniom godzącym w godność drugiego człowieka i będzie robiła wszystko, co w jej mocy, aby im zapobiegać. W naszej szkole nie ma miejsca na przejawy braku szacunku wobec kogokolwiek. Nie zgadzamy się na celowe działania mające sprawić komuś przykrość czy powodujące, że ktokolwiek nie czuje się bezpiecznie w naszej społeczności. Jesteśmy bardzo różni, jednak tworzymy wspólnie miejsce pełne zrozumienia, szacunku i toleracji. To, że nie zgadzamy się z czyimiś poglądami, nie daje nam prawa do obrażania i atakowania tej osoby. Dlatego od dziś wszystkie takie zachowania będą surowo karane. Jeżeli jeszcze raz ktokolwiek będzie celowo i mimo ostrzeżenia robił coś na szkodę drugiej osoby, otrzyma całorocznego bana na liczenie zabawy Happy Rames i wszystkich pozostałych zabaw dyrekcji. Dodatkowo takiej osobie zostanie odjęte przynajmniej 50 punktów. Mamy nadzieję, że tak rygorystyczne kary raz na zawsze ukrócą ataki wymierzone w osoby, z którymi się nie zgadzamy. Nie nakazujemy Wam wszystkich kochać, bo to niemożliwe, jednak wzajemny szacunek jest podstawą naszego istnienia — zarówno jako szkoły, jak i jako ludzi.

Przy okazji chcielibyśmy poinformować, że wszystkie dotychczasowe skargi zostały rozpatrzone, a z każdą osobą, która była odpowiedzialna za zachowanie godzące w kogoś innego, została stoczona rozmowa i wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Nie rozdrapujmy już tego, co było, ale spróbujmy iść w przyszłość razem, z szacunkiem i zrozumieniem dla odmienności innych. Bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali, bo tak żyje się znacznie lepiej.

Z wyrazami szacunku,

Wszystkie wpisy >