0
0
0
0
Kryształowy Klaser - edycja jubileuszowa

Kryształowy Klaser został wprowadzony do oferty strefy rozrywki z okazji jubileuszowego L roku szkolnego. Pomysłodawcą zabawy był dyrektor Albus Zannichellie. Za oprawę graficzną była odpowiedzialna dyrektor Zinn Cormier, która jest autorką całej kolekcji znaczków i klaserów wykorzystywanych w zabawie. Choć plan zakładał przeprowadzenie zabawy tylko w jubileuszowym semestrze, zaskakująco ciepłe przyjęcie z jakim spotkała się ona wśród społeczności AMR spowodowało, że dyrekcja zdecydowała się kontynuować zabawę w kolejnych latach. Nie używano już jednak podobizn postaci, chcąc w ten sposób zaznaczyć wyjątkowość pierwszego roku istnienia zabawy.

W L roku szkolnym na znaczkach znalazły się magiczne stworzenia oraz osoby, które zasłużyły się Akademii na przestrzeni pięćdziesięciu semestrów. Spośród tysięcy osób, które przewinęły się przez szkołę wybrano 25, które AMR przechowuje w szczególnie wdzięcznej pamięci.

Tytuł Kryształowego Filatelisty w L roku szkolnym zdobyło 15 osób. Poniżej zamieszczono ich dane, dyplomy oraz, co najważniejsze, odnośniki do ich klaserów, w których znajduje się zebrana przez nich kolekcja:

KRYSZTAŁOWY FILATELISTA KLASER
Adam Warren klik
Daisy Potter brak dostępu
Lavender Light-Stark klik
Lavinia Lovegud klik
Maya Fall klik
Nicole Sketch klik
Stella Stark klik
Astoria Ivone Huffelclaw klik
Inez Livestone klik
Iz Morningstar klik
Agusia Slytherin klik
Avis Blackrose klik
Meado Verlac klik
Olivia Slytherin klik
Isabella Stewart klik