0
0
0
0
Zguby Kryształka

Zguby Kryształka to całoroczna zabawa organizowana na czacie AM Ramesville. Polega ona na tym, by łapać monety wypadające z kieszeni naszego szkolnego skrzata przy użyciu wyrażenia: [Łapie nazwa monety.], np. [Łapie galeona.]. Zabawa nie ma ograniczenia czasowego, co oznacza, że okazja do zgarnięcia zguby może nadarzyć się zarówno w godzinach południowych, jak i nocnych, jednakże większe prawdopodobieństwo na pojawienie się monety ma miejsce w godzinach 18:00-22:00. Podczas zabawy zabronione jest korzystanie z autozamiany. Za poprawną odpowiedź uznana będzie taka, która będzie zawierała polskie znaki (ł, ę, ą itd.), zostanie zawarta w klimacie i w której nie będzie literówek.

Jednorazowo jedna osoba może wejść w posiadanie tylko jednej zguby. Za złapanie określonej monety są przewidziane gratyfikacje w postaci punktów i galeonów. W przypadku stażystów i nauczycieli nagrody są wyrażane wyłącznie w galeonach, które następnie zostaną w końcowym podsumowaniu odpowiednio przeliczone na kryształy/punkty.

Uczeń, stażysta lub nauczyciel, który uzbiera określoną liczbę limitowanych monet może je wymienić na kopertę z nagrodą. By dokonać wymiany, należy zgłosić się do dyrektora odpowiedzialnego za przebieg zabawy. Nagrody są realizowane od razu, a na wykorzystanie przywilejów uczeń/stażysta/nauczyciel ma tydzień. Uwaga! Wymieniając określoną liczbę monet na kopertę, automatycznie traci się punkty przydzielone za złapanie zguby.

Tradycyjne monety

Nazwa: galeon

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 6

Nazwa: sykl

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 4

Nazwa: knut

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 2

Limitowane monety

Nazwa: moneta z Potterem

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 10

Mając 10 limitowanych monet z Potterem, można je wymienić na jedną z następujących nagród:

 • 80 punktów/galeonów, specjalne powitanie w szkolnym bocie na jeden dzień w Kryształowej Komnacie
 • 70 punktów/galeonów, możliwość zorganizowania zabawy HR
 • 90 punktów/galeonów, dodatkowy los na loterii Losville

Nazwa: moneta ze Zgredkiem

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 15

Mając 10 limitowanych monet ze Zgredkiem, można je wymienić na jedną z następujących nagród:

 • 120 punktów/galeonów, dzień podwójnych punktów*
 • 140 punktów/galeonów, status halfoperatora na jeden dzień w Kryształowej Komnacie
 • 130 punktów/galeonów, możliwość zorganizowania zabawy HR

Nazwa: moneta z Dumbledorem

Liczba punktów do zdobycia za złapanie: 20

Mając 10 limitowanych monet z Dumbledorem, można je wymienić na jedną z następujących nagród:

 • 170 punktów/galeonów, fiolka eliksiru Felix Felicis**
 • 180 punktów/galeonów, trzy dodatkowe losy na loterii Losville
 • 160 punktów/galeonów, dzień potrójnych punktów***

* Dzień podwójnych punktów zapewnia w wybranym przez siebie dniu możliwość podwojenia zdobytych gratyfikacji (zarówno na lekcji, jak i podczas zabaw czy konkursów - o ile rozliczenie tych ostatnich pojawi się w wybranym dniu). Chęć wykorzystania tego bonusu należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem dyrektorowi odpowiedzialnemu za zabawę, a przed zajęciami i zabawami prowadzącym. Jest to jednorazowa gratyfikacja.

** Fiolka eliksiru Felix Felicis uprawnia do jednorazowego odroczenia napisania kartkówki lub wykonania praktyki/pracy domowej o tydzień. Oznacza to, że zyskuje się dodatkowy czas na realizację zadania. W przypadku stażystów fiolka gwarantuje dodatkowy dzień na wywiązanie się z końcowosemestrowych ustaleń, zaś w rękach nauczyciela daje dodatkowe dwa dni na dodanie dziennika lekcyjnego. Tę fiolkę należy wykorzystać w ciągu tygodnia od chwili otrzymania.

*** Zasady są podobne jak przy dniu podwójnych punktów, tyle że wynagrodzenie jest mnożone razy 3.

Na koniec semestru trzy osoby, które uzbierają najwięcej monet, zostaną wynagrodzone bonusami punktowymi, pamiątkowymi dyplomami i tytułami:

 • Brązowy Zbieracz – 50 punktów/galeonów,
 • Srebrny Zbieracz – 75 punktów/galeonów,
 • Złoty Zbieracz – 100 punktów/galeonów.

W przypadku stażystów i nauczycieli powyższe gratyfikacje obejmują wyłącznie galeony, które następnie zostaną przeliczone na odpowiednią liczbę kryształów i punktów.

[Kliknij tutaj, by sprawdzić swoje postępy.]